Bronsepulver: ledende, korrosjonsbestandig, slitebestandig

Egenskaper til bronsepulver

Bronsepulver er et legeringspulver som består av kobber og tinn, ofte referert til som "bronse".Blant legeringspulvermaterialer er bronse et vanlig funksjonelt materiale med utmerkede maskineringsegenskaper, elektrisk ledningsevne og korrosjonsmotstand.Utseendet til bronsepulver er et grått pulver, partikkelstørrelsen er vanligvis mellom 10 og 50 μm, og tettheten er omtrent 7,8 g/cm³.

Fysisk eiendom

Bronsepulver har stabile fysiske egenskaper, utmerket elektrisk ledningsevne og varmeoverføring.Smeltepunktet er lavt, 800 ~ 900 ℃, med god støpeytelse og prosessytelse.I tillegg har bronsepulver høy hardhet, god slitestyrke og er ikke lett å bære.

Kjemiske egenskaper

Bronsepulver har stabile kjemiske egenskaper og sterk korrosjonsbestandighet.Den har god kjemisk stabilitet overfor vann og luft ved romtemperatur og er ikke lett å oksidere.Ved høye temperaturer er oksidasjonsmotstanden og korrosjonsmotstanden enda bedre.

Mekaniske egenskaper

Bronsepulver har gode mekaniske egenskaper, og dets strekkfasthet, flytestyrke og hardhet er høy.Dens slitestyrke og tretthetsmotstand er også god, egnet for produksjon av forskjellige mekaniske deler.

Termiske egenskaper

De termiske egenskapene til bronsepulver er gode, smeltepunktet er lavt og termisk utvidelseskoeffisient er liten.Ved høy temperatur er dens varmeledningsevne og termiske stabilitet god.

Bruken av bronsepulver

Støpemateriale

Bronsepulver, som et utmerket støpemateriale, er mye brukt i produksjon av forskjellige støpegods.På grunn av dets lave smeltepunkt og gode flytende, kan det lett helles i en rekke komplekse former.Bronsestøpegods har god slitestyrke, korrosjonsbestandighet og prosesseringsegenskaper, og kan brukes til å produsere deler til maskiner, biler og andre felt.

Produksjonsbusk

Bronsepulver kan brukes til å produsere lagerbøssing, som har høy slitestyrke og god tretthetsmotstand, og tåler høyt trykk og hastighet.I lagerindustrien er bronselagerbøssing mye brukt i forskjellige mekanisk utstyr, som spiller en rolle i å beskytte lageroverflaten og forlenge levetiden til mekanisk utstyr.

Elektriske materialer

Bronsepulver har god elektrisk ledningsevne og korrosjonsmotstand og kan brukes til å lage ulike elektriske materialer.Den kan for eksempel brukes til å lage elektroder, ledningsisolasjon og elektroniske komponenter.I tillegg kan bronsepulver også brukes som elektropletteringsmaterialer og motstandsmaterialer.

Slitasjebestandig belegg

Bronsepulver kan brukes som et slitesterkt beleggmateriale for å belegge overflaten til forskjellige mekaniske deler.Ved å påføre bronsebelegget kan slitestyrken, korrosjonsbestandigheten og levetiden til delene forbedres.I romfart, militære og andre felt er bronsebelegg mye brukt i en rekke høyhastighets, høylastede deler.


Innleggstid: 21. september 2023